وبلاگ نمایندگی بوشهر این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی بوشهر بهره برداری نمایید. آدرس: بوشهر_ تنگک 2_ بالاتر از مسجد_ سمت چپ_ کوچه دوم روزهای مشاوره: یکشنبه، سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 13:30 الی 16 کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران: یکشنبه و سه‌شنبه ساعت: 17 الی 20 کارگاه آموزشی خصوصی همسفران: دوشنبه ساعت: 17 الی 20 کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران: پنجشنبه ساعت 17 الی 20 http://booshehrc60.mihanblog.com 2019-12-10T13:35:30+01:00 text/html 2019-12-10T05:57:11+01:00 booshehrc60.mihanblog.com مسافر پوریا مراسم پیمان و اهداء شال کمک راهنمای توسط مهندس دژاکام http://booshehrc60.mihanblog.com/post/9145 <div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><b><font color="#CC0000">مراسم پیمان و اهداء شال کمک راهنمای توسط مهندس دژاکام </font></b><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066">روز دوشنبه مورخ 98/09/18</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066">همسفران محترم سرکار خانم آمنه و خانم آذر و مسافران گرامی آقایان نادر،وحید،ضرغام،حمید و علی عمل ارزنده شما با هیچ کلامی قابل گفت و شنود نیست مگر با تماشای بذرهایی که در زمین وجودی شما رشد پیدا می کنند و ما و دیگران شاهد آن هستیم</font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><img src="https://up.c60.ir/repository/44610/shal/1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></b></div><div align="center"><br><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"></font></b></div> text/html 2019-12-09T07:22:45+01:00 booshehrc60.mihanblog.com مسافر پوریا بنیان کنگره 60 http://booshehrc60.mihanblog.com/post/9144 <div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><font color="#990000">آقای مهندس دژاکام اکنون حدوداً 25 تا 26 هزار نفر را به رهایی قطعی از بند مواد مخدر رسانده‌اند و این تعداد تصاعدی بالا خواهد رفت و شاید تا 20 سال آینده که ان شاالله همگی باشیم و ببینیم این روزها را، آمار درمان شدگان کنگره 25 میلیون نفر در نقاط مختلف دنیا باشد.</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><font color="#990000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><font color="#990000" style="font-size: 12px;"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><font color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000" style="font-size: 12px;"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><font color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#CC0000"><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066">جلسه هشتم از دور چهل و هفتم از سری کارگاهای آموزشی خصوصی کنگره 60؛&nbsp;<b>نمایندگی بوشهر</b></font></b></font></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></font></b></font></font></b></font></font></b></span></font></b></font></font></b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066">&nbsp;</font><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><font color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066">استاد: مسافر&nbsp;<font color="#990000"><b><font color="#000066"><font color="#990000">مهدی&nbsp;&nbsp;</font></font></b></font>نگهبان : مسافر&nbsp;<font color="#990000">مسیب&nbsp;</font>&nbsp;دبیر : مسافر&nbsp;<font color="#990000"><b>محسن</b></font></font><br></font></font></b></font></font><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066">یکشنبه مورخه&nbsp;<b>98/09/17</b>ساعت&nbsp;<b>17:00</b></font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000066">دستور جلسه:&nbsp;</font></font></font></font></font></font><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000066">"</font></font></font></font></font></font></b></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><b><font color="#990000">بنیان کنگره 60</font>"</b></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><b><br></b></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/44610/1398/09/17/1.jpg" alt=""></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div></div> text/html 2019-12-07T13:37:03+01:00 booshehrc60.mihanblog.com مسافر وحید جشن یک سال رهایی http://booshehrc60.mihanblog.com/post/9143 <div align="center"><font size="1"><b><font size="2" color="#CC0000">"آنچه در تقدیر است، آن به انجام می‌رسد اما اعمال ما در خطوط تقدیر، نقش بسیار مهمی دارند که به آن شکل دیگری می‌دهند"</font></b></font></div><div align="center"><div align="center"><font size="1"><b><font size="2" color="#CC0000">در انسان، هیچ‌گاه فعل گذشته، صادق نیست؛ زیرا جاری است.</font></b></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066">با درود و شادباش خدمت همه‌ی اعضای خانواده کنگره 60 نمایندگی بوشهر اعلام می‌داریم روز پنج‌شنبه مورخ <font color="#CC0000"><b>21 آذر ماه 98</b></font> در نمایندگی بوشهر، اولین سال رهایی و آزادی مسافر محترم <font color="#CC0000"><b>آقای شاپور</b></font> را در کنار هم جشن می‌گیریم. این روز زیبا را خدمت جناب آقای مهندس دژاکام و خانواده محترمشان&nbsp; تبریک عرض می‌نماییم.</font></font></div><div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><br></font></font></div><div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><b>استاد جلسه؛ کمک راهنمای محترم <font color="#990000">"مسافر محمد"</font></b><br></font></font></div><div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><br></font></font></div><div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><img src="https://up.c60.ir/repository/44610/jashntavalod/shapor1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></font></div><div align="justify"><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000066"><font face="Mihan-IransansLight"><b>از طرف وبلاگ نویسان، مسئولین و اعضای نمایندگی بوشهر این<br>&nbsp;تولد فرخنده را به ایشان، راهنمای بزرگوارشان&nbsp; و <br>خانواده محترمشان؛ تبریک عرض نموده و از خداوند منان توفیق<br>&nbsp;روز افزون در امر آموزش و خدمت، برایشان مسئلت می‌نماییم</b></font><br><br><b>&nbsp;شما را به برگزاری هرچه باشکوه تر این جشن دعوت می‌نماییم</b></font></font></div><div align="center"><br><div align="center"><img src="http://img.bisms.ir//2016/05/28_bisms.ir-2016-05-12.gif" alt="http://img.bisms.ir//2016/05/28_bisms.ir-2016-05-12.gif" class="transparent"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#CC0000"><br></font></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#CC0000">"منتظر حضور گرمتان هستیم"</font></b></font></div></div></div></div> text/html 2019-12-07T07:18:53+01:00 booshehrc60.mihanblog.com مسافر وحید زمان برگزاری جلسات و آدرس نمایندگی بوشهر http://booshehrc60.mihanblog.com/post/8575 <div align="center"><font size="2" color="#CC0000"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></div><div align="center"><font size="2" color="#CC0000"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">زمان برگزاری جلسات و آدرس نمایندگی بوشهر</font></b></font></div><div align="center"><font size="2" color="#CC0000"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/44610/dastor%20jalaseh/bonyan.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></div><div align="center"><br><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></b></font></div><div align="center"><font size="2" color="#000066">روزهای مشاوره: <b>یکشنبه، سه‌شنبه و پنج‌شنبه</b> از ساعت <b><font color="#CC0000">17</font></b> الی <b><font color="#CC0000">20</font></b> <br></font></div><div align="center"><font size="2" color="#000066"><br></font></div><div align="center"><font size="2" color="#000066"> کارگاه‌های آموزشی خصوصی <b>مسافران: یکشنبه و سه‌شنبه</b> ساعت:<font color="#CC0000"><b> 17</b></font> الی <font color="#CC0000"><b>20</b></font></font></div><div align="center"><font size="2" color="#000066"><font color="#CC0000"><b><br></b></font></font></div><div align="center"><font size="2" color="#000066"> کارگاه آموزشی خصوصی <b>همسفران: دوشنبه</b> ساعت: <font color="#CC0000"><b>17</b></font> الی <font color="#CC0000"><b>20</b></font></font></div><div align="center"><font size="2" color="#000066"><br></font></div><div align="center"><font size="2" color="#000066"> کارگاه آموزشی عمومی <b>مسافران و همسفران: پنجشنبه</b> ساعت <b><font color="#CC0000">17</font></b> الی <font color="#CC0000"><b>20</b></font></font><font size="2" color="#000066"><br></font></div><div align="center"><br><font color="#000066"><b><font size="2">آدرس: بوشهر_ تنگک 2_ بالاتر از مسجد_ سمت چپ_ کوچه دوم</font></b></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><br><font size="2"><b>" ما را در اینستاگرام دنبال کنید "</b></font></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="2">congress60_bushehr</font></b></font><div align="center"><div align="center"><a href="https://www.instagram.com/congress60_bushehr/" target="_blank" title="congress60_bushehr"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxASEhUSEhMVFhUWFxUVFxUVFRUVFRIVFhUXFhUVFRUYHSkgGB0lHRUWIjEhJSktLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGy0fHx8tLS0wLy0tMCswLS0tLS83LS0tLS0tLS0tLS0vLS8tNS0tLS8tLS0tLS0rLS0tKystK//AABEIAKIBNgMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAABwUGAQIEAwj/xABQEAABAwIDAwYGDQkHAwUAAAABAAIDBBEFEiEGMUEHEyJRYZEycXKBobEUI0JTYnOSk6KywdHSFyQzNFJUgsLhCBUlQ0Rj8DWD8WSjs8PT/8QAGgEBAAIDAQAAAAAAAAAAAAAAAAMEAQIFBv/EADMRAAICAQIFAQUHBAMAAAAAAAABAgMRBCEFEhMxQVEVIkJxgQYUUmGhscElMuHxI9Hw/9oADAMBAAIRAxEAPwB4oQhACEIQGCVWdo9tqSkOQkySbsjLdE/CduHi39i5uUnaY0VOBGbSy3azraB4TvSAPGlTgdLzj43P1Lni5Ou9+qits5Itl3SaXryf5Iv55RpSRlphY7ukT6bBebuUyUAk0w0Nt567L2qaCNuXTr+xVjE4xZ+nuh9ZS8NktRp52S8LY5d1rjq1Uu2SeZyov/dx8or3ZyluP+n+kVS44mrrZE3qVR2s63QgW0cpDvePSVh3KSR/kfSKrbY2rWSJv/P6J1ZGOjD0LE7lPI/0/wBI/cvB/KsR/pvpn7lV6iIKobVYk6ItZGAC7W51sOxbwnKTwYlVCKyxpfld/wDTfTP3KcwPlMo5yGyAwuPFxzM79484Xzs3Epjvfr2NutvZszHNLtQbcLGxNgR1hS4kV81s+vWPBFwbg6gjUEda2Sj5KdrXCQUUrrh1+aJPguAuW+I6+cdqbgWyeTSUeV4BCELJqC1Wy1QAhCEAIQhACEIQAhCEAIQhACEIQAhCEALIWFkIDKEIQAhCEALCysIBI8s9QTXxsO5sLSPG57r+oLj2cOsPlD65W3LM+2JN+Ij+tIuPAK1jeZLnAdIbzu6ZVLUP3Wd/hOFzZ/CxjYk7wfP9ipuJyWa/yh9ZT+JY3TnLaVh37j4lUMTxBjmvsR4Q+srXAljRTT293+Ty2oi/v+fGUZgl/wCf+F1seoKKrCs9Bs9VPbneGws35pnZNOvLv7wFU5W+x35SiluzxEy0knXU6koBo7FaMHiMzT6c62l2dmc3PTyQ1LeuGQE9x07isuqS8Eatg/JFySqkbYn21h+CfsVpqJi0lrwWuGha4EEHtHBV7HqMzZXR2Lm36JNrg23dy2q2luLlzQwiAogCbX4aePu1U1UOzsYHalha0OIObX3JJ4AW07V4U2GStschB7HR/aV0yUsrnNzgRxtIcSXNJIBudxJJNuKt88UmUenNtLB24dUOirIXA2LZo/rgL6gC+U4Jw6piI4zxHvlavqxu5R19je7uZQhCkIQWq2WqAEIQgBCw5wG9V7EttaGElrpQ5w3hgLyPHbRSV1TseIJv5GHJLuWJCpD+UyjG5sp/hH2uWn5TqX3uXuZ+JWfZ2q/AzTqw9S9IVF/KdS+9zdzfxI/KdS+9zfJb+JPZ2q/AzKnF+S9IVE/KdS+9y9zfxI/KdS+9y9zPxJ7O1X4GbZRe0KiflPpfe5u5n4lsOU6k97m+S38SeztT+BmS8oVRpOUSgebFzmeWwgd4urNRV0UzQ6N7XtPFpBHoUFmntr/vi18wdCyFhZChBlCEIAQhCAFhZWEAqtvNn6eqxH24PNoox0Xlul3nh41XYMFw+J08FRZo51nNk5nSsiGYuLZMrrZrs8equu0h/wARPxcfrcu+fBaWpy8/CyQgWBcNQOq41som9ybflF5TUOCscCZC4ZmdEuksAWtzAkRg6Oz69VvEfMUOGyupoInGR0j2iYNc8FrQGuc9pLRawz38ncmTHsPhR30cXcfvXNiuG0GHsc+GCKI5XPe9relzbBctzHW19fMtjQoW0lZh2DOzU8Zkqnj2tsr8/Mjdzjur1m1gRqUv562rr5c9TI6QXvYm0bOxrdw9aja2skq6h88h1e4u8lvBo7ALBdEFQ4uDG6AdwHWVLBJbkVkmxg4PhNPzZuAdOsqtYxRPp389TPdG4Hwo3WPnItp49FJYdUtawjM6/Za3cvKnphKXnnQ0jwb6andccddNPuViU3JYK0YyTySOA7TQ4iW0mIgNn0EVSyzDJb3D9LAnuPCx33uj5L8NlbmElSCNCOdZdp6vA/4CEjcRw51ybFrmnUagtcOriE8OTTaN08MMjz0nXgl+MZ4L/OPrjqVSSRdjNtdz1k5IsO98qvnWfgXHNyTYcPd1PzrP/wA0zHlR9U7Ra4RspS9RQ4lsNSU8sTmOmJEsZGZ7SLh7TwYE927krNpne2R/GR/XCabdyzExMyhCFsaAtVstUALxq6lsbHPeQGtBJJ3ADeV7Jc8ruLlsbKdp/SEuf5Ddw859Sn01DvtVa8grG1+2ktW4sjJZBuAGhk7X9nYqqCtAtgvcU110QUILCIlp3N5ZuCsqRwXAamrNoIy4De49FjfG46eberjR8lkpF5ahjexjC70kj1KtdxCmp4lLcmWnhHuL5ZTPbyVx8al/mY0fatxyWQ/vEnyGqq+L6f1/RkkY1IVqzZNH8lsP7xJ8lqDyWxfvEnyGrX2vR6/oyZdFeRXWRZMqbkt/YqdfhR/c5V/GNha2AFwaJWje6O5IHWWHXuupa+JUTeFL+CaCplsmVWy7MJxSemfnheWniPcuHU4cVzlqxZXHKM1iW6ZO9Kh4bJbRsrIsw6L26PZ+yesdYPBT4SM2LxI09XGb9F5Ebx1hx0PmNk8YzovJcQ0yotxHs+xztRT05YN0IQqJACEIQAsLKwgF3tL/ANSPxcfrcp2jKgNpj/iR+Lj/AJlN0Z3KF9yf4UTEJVD5WZT7HqQP3f0FxurxE5VLbylEh5t3gzRPiJ6iQbesrZGh870bxlPBerNLkdYHmsFyiJ0bnRPFnNJaR1EGx9SC3u49nap2yBrcs9A8c24m9wBbUcT1HU+ZeNLWSRy84w2c0EgnduI171Cwk20cLeNb00WY9YPhHhbqHXdZctiXbBdbc6XPkILnWJsB1W3BTfJy7LFUW0DZ4XDx3aD6gqsyta2Mk8dyt+yEBZSxA+HUzCS3HI22U/RB/iWkuxDWnzMcIfdoPYuCrcujNZoHYo6reoWywin7Ru9ti+Mj+u1NhqUePO9ti+Nj+uE3GraAsMoQhbkYLVbLVACS3KpITXW/ZiYO8uKdJSU5Shevf5EfqK6XCni/P5E1EOeWCptCsOxmzhrZ8huI2dKRw6uDQes/YVCBqcfJfQCOiD7ayuc4+IHK31eldXX6x11vl7svXQ6VeSaq6uloIBmtHG3RrWjUnqaOJVHruU+Qk8zA0DgZCST/AAt3d6heUHFHT1b236ER5to4XHhnx39SrS5lGnr5eazdss6Th0ZRUp7tlwPKRXH3MI/gcf5lj8o1f/s/Nn8SqC9qalkkNo43v8lpd6gp+ShfCi/7PoSy4otP5Rq//Z+bP4lkco1f1Q/Id+JVybCalgu+CVo6zG4DvsuNYUKH8KN46DTyW0Uy7QcpdUD04onDszNPfcq37N7Z09WebsY5f2HHR3ku4+LeoDk92YppYOfmYJC5zgA7VrA023dZUPt7g0dHPG+nuzOC4AE9BzCNW9Q1CrSjRZJwisP1OZOjS22uiCaks7+MonOUPZZpa6qhbZzdZWjc5vF9uscesJa2T2wGtFVSxyOHhss4du5w77pK4nS81NJF+w9zfMDp6Fa4fqJb1y8G/DZSlzVT7xORpsQRwIPcvoOgddjT1gepfPpT+wn9EzyW+oLXisuZRfzIeLV8vKzsQhC4xxgQhCAFhZWEAttp/wDqTvi4/wCZTdIdAoHak/4k74uP+ZTNI/QKB9yx8KJiJyhNq6QyxEDwh0mnqI1ClI3rzqm3Czk08iM2twI1V6iAe3t0miG+S2gezrNuHHxjWrUMbX6E5XDQ30sRwPUm3tNg7s/OxEteOI4qo4jLDIfzunOcac9ESx58dt/nupYT9TWdeexExYCTr0T23CxPTMiF3OHiC6xT0PCrqWjqLWk9+RYZ7AYbtjlqX8DMbMv5AAB84Kkco+CFVTzuznwPCnVLuelOSlZqXHTnLe4Z19RI9aZuyLXVE/sgtyxsGWJu4NaN2nD/AJ1KrUFDUVj2mY5YxazGizWjhYfamfhNM2Nga0WACrykWFHBLSSaLgqnL2keuGpfotGzKRVsad7dD8bH9dqcLdyTOLO9vh+Nj+u1OZqkr7GthlCEKQjBarZaoAKTHKM38+f5DPUnOUm+UQfnr/IZ6la0c+WeS/w6PNdj8irgJ57GttQ0/wAU09+v2pIWTy2TH5lT/FM+qpNXbzpIv8Why1x+f8CVxV2aeY9csh+mVyrqrh7bJ5b/AKxUnsfhYqKuNjvBF3u7Q3W3nNlp948HeXLVRzy7JZLFsZsOJGtnqh0TqyLdccC/7learEKSkaGvfHE3g3QadjRquXa/G/YdOXtAzuOSMcA4jfbqAF0l6md8ji+Rxc46lxNyVBKfM92cTTaS3iUnbZLEfH+B1Uu1dBKcrahlzuDrtv4swF1y7R7H01U0uaBHLwkaLX8sDwh6UmiFfeTjaR4kFJK4ua79GSblrhrkv1WBt4kW28WSarhE9JHraeT90g6LGK3DJHwCw11Y8Zm34Obu3hRmL4rNUyc5M67twA0a0dTRwV/5VMLDomVIHSYcjj1tduv4j6ylkrVdifvY3Onw7pamH3hRSn2fzHByaPvQt7HyD6X9UuttG2rqgfDB72tKYXJf+pD4yT1hUHbr9fn8bfqNWdPLF0mczQx/qFq+f7ogSn9hP6Jnkt9SQJT+wj9EzyW+pb6+WVE147HlUPqdiEIXNPOAhCEAIQhAK3bCS2Jn4uP+ZStFLoFycqWHuY+OraNAObk7Be7HHsuSPOFHYXiIcBqoJ7MsR3iW6N69C7RQ8NWF1NqgtcjlPLEKYOCqWJ4QDwVxdMCuaaMFMhC6lwJt/BXbQYG0HwR3K2upWr1ihaFnmMnlhlCGqaYbLjbIAtXVIWuTGDskeo6rmWk1X2qKra0AHVYyZSIuvkvUQj/di+u1O4JL7IUTquvYQOhCecceFx4DfGTr5k6Ap61hEVj3MoQhSEYLVbLVACT3KC389f5LPUnCUo9vG3rH+Sz1LDnyLJ1eDrOo+hWMqd+y36nT/FM9STHNpz7L/qcHxTfUoq7uds6PHViuHzExWt9sk8t/1irTyYACqd1mI2+ULqv1sXtj/Lf9Yrq2drjTVEcvAGzvJdofv8yqx1K59zsamp26OUF3cS0crLHZYD7m7x5yBb0ApdFqeGPYZHW05ZffZzHDWzvcnxfelBiuEzU7yyVhb1H3Lu1ruKnuk4vPgp8B1Vbp6LeJJ9iMIUnsuwmspw3fzrO4G59F1xNjLjYAkncBck+IBMbYDZR8TvZM4s61mMO9t97ndRtpZbVTcmdHierro08uZ7tNJeuSZ5QSPYE1/gAePO2yS6Y3Kpi4IZStOtw+Tst4A+3zBLpWYzw8FX7P0ShpeaXxPP0G5yXfqX/ck9YVC27/AF+fxt/+NqvvJePzL/uSesKg7dH8/n8pv1GqaqXvtlDQL+p3fX90QTtyf2EfoWeS31JAO3J/4R+iZ5LfUFJqZZSNftEsKH1OxCEKmeXBCEIAQhYugPGspWSsdG9oc1wIIOoIKV+NbCVVO4vpDzke/ITZ7ewE6OHjTXQsOKZtGTXYSkclazR1PNfyCfSF7itqveJvm3fcnHlCxlHUFp0kb9VigGIVPvE3zbvuWf7xqfeJvm3fcm8Gjs9CMg6gnTQ6rE//AHjU+8S/Nv8AuWpxGp94l+bf9ycWQdQ7kZB1DuTpIdViaOI1PvE3zb/uXk+vqfeJvm3/AHJ1c2OodyObHUO5Okh1WI2Srqjugm+af9y6MP2WxGrcAWGFnF0m+3Yzffx2Tq5sdQ7lkBZVaRh2MidmsAhoohHGO1zj4T3cSSpdCFuRghCEALVbLVABSr22jvVv8lvqTUS12ujvVO8lvqVLXz5asnW4M8aj6MrYiTa2WP5pD5AHdolq2FX3YqovDzZ3sJ7jqPTdUOH3ZtaflHS4371Ka8MoGI01ppB1SPH0iuYwq3bW4UWTGQDoP1v1O4j7VBcyql7lXY4sv6XVKdUWvQkdmtpX04EcgLouFvCZ4usdiu9NiNLO3R7HA+5da/na5LR0C8JIFZo4hKC5XuinqeG03y54vlf5DVDaaLpWij7eg30qtbRbdRRtLKb2x+7PboN7fhepUeWBcskStLXuWyWDOm4JUpc1snL8uxxVMjnuc95LnOJJJ3kleJC6nsWKWjfK9scYzOcbAfaexTVWZZ6ZTjCPokNXk0ZahZ2vkP0v6JcbZPzV1Qfh27mtH2JvUEDKOla0mzYmXcfELuPfdI6sqDJI+Q73uc75RuujB4Z5jgv/AC6u65dt/wBX/g8Hbk/8I/Qs8lvqCQDty+gMIHtTPJb6lJa8pGPtJ2r+p2IQhQHlQQhCAitqcaZRUk1U/URMLgN2Z25jfO4gedfPG2uz+IMpIsXqqsmWpe32oZmljXtc9ga6+lgPBtpfemvy9h390SW3c7Dm8nNx8+VVrlvnZJgtA9hBa6SFzSN1jTSWQDN2Elc/DqNziSTTwkkkkkmNtySdSp1KLD9s6ikdglFG2MxVFNTiTMDnGazAWuB0tbiCmLT7T0T6p9EyZpqI25nRi+g49K1iRcXANxdATC0fI0byB4zZUzlA5R6bCy2MtdNO8ZmwsIFgbgOe73IJFhYE9iotDiv9/V0dHiWGGPJG+Rr880csLSLgm9g5riANRvQGnJfVySbQ4h7Y7m71Ry5zkcefa1ptex0unkCvm/kn2Po62vrIpmvdHBmyAPcw/pS0Xc0gnQKW5QY5KeriwXCDLFz2R8nt8pzOdfKMznEsaGgudbfcb7IB9oSZwJ+L4RiVHQ1NV7Jp6rMBmu4tIGuVzukLHLxtY7lZOWbauaipY46YkVFS/m2EeE1oHSLfhXLQPKQDCuhI7EJ8dwGnp6mas9kxve1ssEgLzGXAuyiZxLjucL6AHgVYuUDbepocRomNzmmfGZZo442vkeLuBGuumh0tuQDPWLqtbH7c0WJ5xTOfmjDS9r2FpAdexvuO48UpZ63FsdxOdlHUvggpyQ1zZHsY1ocWtcQzV7nlpOvC/UgPoBCW/JXtBiEk9ZQYg4SS0paBIAAXBxcNbAXGjSDa+uq6oNu5jjjsKMTObDbiQF2cWhEmo3HXRAX5CjcNx+kqHvjgnikfH4bWPDnM1tqB26Kv4BylYdWVTqOJ7hKHPa3O0Bs2S+bm3Am+gJ1tcIC5LVbLVACom1cHt9+to9BKvagNp6LMA8b27/EqXEK3Oh48blzQW9O5N/IqDIV34VUOheHt8RH7Q6kRxLobCvLRnKMlJd0d62amnF9mW2GaKdnBzTvaeHjCi6jZaI+A5zezeFGxNc03aSD2GykIsTmG8g+MfcuytdTcsXx39TkdG2p5qlseDtkf936P9V5O2OPvo+T/AFUh/fMv7LfStHY5J+w30rKloPR/qbq3W+H+xHO2JJ/zh8g/evJ2wRP+cPkf1Ui/aKUe4b6Vyy7VTD/LZ9JSRs0Xj+SeFvEX2f7HMzk8ZfpTuI+CwD0klWHCMBpaQExtANulI43dbtJ3BVip2wquDYx/CT6yqxjGL1M+ksjiP2R0W/JGh86swvpj/YidaPX6r3bbMR/94RLbe7ViYGmgN479N43Pt7lvZ28VRSF0PavFwVquxyZ6bR6WvS1KuH+2EUeYho3kgd5svoCgZZjR1AepKDYXCTPUtcR0IiHOPAn3I+3zJyxiwVmb2R5f7Q3qVsa18K/c2QhCjPOgqfyp7UyYdQmaEAyve2KO4uA51zmtxsGnTrsrgqxyh7OPr6QxRODZmPZNCXeDzsZuA7sIJF+1AeOzeG1NXhbYcVGeWZjhKLBrg1ziWA5QAHAZd24jsSZ5U9lKzDaWGF9dz9Lzx5iFzbPjOVxuewA20NuluCaJ5RqiFuSpwmvEwGohjEsTncS2QHcqg7Z3FMero6iugdS0cXgxPuHlt7loaekXOsLuIAtu3ICt7aYiaOswmRwJNNQ0j8vwhnIHeApLk0wuSHHouecXSyUzqiS/7c8fOOH0+9WnlL5ManEK+GohdEIgyOORri5rmtY8k5QGkHou3ablL7T7AVMuIMxChq200gjETs0efQNLbtG49EjQ9QQFN5QqSV9cMapYTPFSTiGeMi/SpnC8jQL3Zra/uS250TY2T2npMRhE9M4HSz2mwkiO/I8cPUeCrcGz2K4e9goJIqilDLPp6h3NvdIbmSUShpu57iXG/Xa25R+xGwlZBic2ISCKmikDvzWB5kBLgNHHKBYHpacepAV7+z5+uYiTv6HpkkXvsxOyp2sq5AcwiZIG9hjbHCbecuXOMJxfB8TqnUVIaiOrzc24XyRlzs7S8jRuQlws6wI4reg2XrcEr4q1sEtZHJA4VJhGeQTP6UhDeIzBpHZdAcXLRXyuxqjijkcwxthyOabGN8spzOHbYN7lZOUiISY5g8TtWgl+vEh4P/1hRmLbA1+JtkxItEFY+ZkkMMpI5unjGVjHn3LyQHebW19PbavZzGjPS4u9jJaiB7c1JASWxwt16JOrnOJfe27M3fZAbf2ka4tp6WEOtnlfIR1820AHzF66MPdNLU0s0rjJLFgz5nvsB0575RYADdm7lQeVOqrK0ezqqJ1MwPbT01PJpI5tnulkcCAbXDRe1tQOCdfJ/UUlTRxyRN6XMQ08znRuY53NxDo3cBmaM5sRcaoCj8gsLYsLrak2BL39L4MUIcNfG5y6/wCzjTgUNRJ7p9RlJ4kNjYRfzuco/BdnMUpoKnBWU7+bnnNqy7eaZSvDRIesvLW2y9bj1LTZOXEcFjqqAUFRPJJK400sbM0Li5oYHPfuaLNae+9kBxcl2ITT7RVb+ddlf7Ic4aWkax+SJp8nM23iUVtXjJp9oK6Zh6Yjkjjt766mbE0DtDj6FasK5OsSwyqp6qhEUzjDzdQ2WQtHOvF3uB3lt8p016O7VVyu5OcRZjET3RyTxunhllqGt6BJc18x+C0OzAA8AEBwbKF+HVOJQRuzT82KOE7i6aWZkYI8RJP8KmOSDBo4ceqYhqKaOZrSd+Zr2Rl3nu7vVlpeTWqbj5r3c2abnXzg5unmLTlBZbeHn0LkxDBMTw3Gpq6jozVRVLXABrg0NdJlc4PPubPbe50sd6AbOH4rFM+ZkZJMEnNPuLDPka+wPHR4XYoPYzB5KWmtMQ6eV7553N3GaU5nBvwRo0djQpxAC1kYCLFbIQFdq8MLTdo09S8mQqzFoK8H0bCuZfwyE3zQ2LcNXJLD3IYRLbmVJmhHWUewe0qD2XL1Rn70RRhXk+FTXsHtK1OHjrWPZc/VGy1aRXZYVwzwK3HDGrU4PGd4WFwuxeUTw4hGPhi/qYVE1UaaTsAhO9vpK8jsxTHewelTw0FkfKL9XGq4d4sUErVIYNs1UVLhZpazi9wsLfBHFNWn2epmG7YmX68ov3qSjiaNwV+qpx7szf8AaGTjiqOH6v8A6I/AcHjpoxGwdpPFx4kqUCwshTs85OcpycpPLZlCELBqCEIQAhCEAIQhACEIQAhCEAKu7ebQuoaR0zGB8jnMiiadGmSQ5Wl3YN/mViUBtvs03EaV1OXmN2Zr2SAXySMN2m3EfegFHy14CymooHyvM1ZNPeWof4Tg2N5cyMf5cQLm2aOy9ynNsqwiipQd4p4R/wC21LHaHk2xnEqiE19VTuhi6PtQe12W4zkMy2zusNc1k4Iow1oaBYAAAdQGgQG6EIQAhCEAIQhAC1Wy1QAhCEAIQhACEIQAhCEAIQhACEIQGUIQhkwshYWQsgyhCFgwCEIQAhCEAIQhACEIQAhCEAIQhACEIQAhCEAIQhACEIQAtUIQAhCEAIQhACEIQAhCEAIQhACEIQGUIQhkwshCFkGUIQsGD//Z" alt="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxASEhUSEhMVFhUWFxUVFxUVFRUVFRIVFhUXFhUVFRUYHSkgGB0lHRUWIjEhJSktLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGy0fHx8tLS0wLy0tMCswLS0tLS83LS0tLS0tLS0tLS0vLS8tNS0tLS8tLS0tLS0rLS0tKystK//AABEIAKIBNgMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAABwUGAQIEAwj/xABQEAABAwIDAwYGDQkHAwUAAAABAAIDBBEFEiEGMUEHEyJRYZEycXKBobEUI0JTYnOSk6KywdHSFyQzNFJUgsLhCBUlQ0Rj8DWD8WSjs8PT/8QAGgEBAAIDAQAAAAAAAAAAAAAAAAMEAQIFBv/EADMRAAICAQIFAQUHBAMAAAAAAAABAgMRBCEFEhMxQVEVIkJxgQYUUmGhscElMuHxI9Hw/9oADAMBAAIRAxEAPwB4oQhACEIQGCVWdo9tqSkOQkySbsjLdE/CduHi39i5uUnaY0VOBGbSy3azraB4TvSAPGlTgdLzj43P1Lni5Ou9+qits5Itl3SaXryf5Iv55RpSRlphY7ukT6bBebuUyUAk0w0Nt567L2qaCNuXTr+xVjE4xZ+nuh9ZS8NktRp52S8LY5d1rjq1Uu2SeZyov/dx8or3ZyluP+n+kVS44mrrZE3qVR2s63QgW0cpDvePSVh3KSR/kfSKrbY2rWSJv/P6J1ZGOjD0LE7lPI/0/wBI/cvB/KsR/pvpn7lV6iIKobVYk6ItZGAC7W51sOxbwnKTwYlVCKyxpfld/wDTfTP3KcwPlMo5yGyAwuPFxzM79484Xzs3Epjvfr2NutvZszHNLtQbcLGxNgR1hS4kV81s+vWPBFwbg6gjUEda2Sj5KdrXCQUUrrh1+aJPguAuW+I6+cdqbgWyeTSUeV4BCELJqC1Wy1QAhCEAIQhACEIQAhCEAIQhACEIQAhCEALIWFkIDKEIQAhCEALCysIBI8s9QTXxsO5sLSPG57r+oLj2cOsPlD65W3LM+2JN+Ij+tIuPAK1jeZLnAdIbzu6ZVLUP3Wd/hOFzZ/CxjYk7wfP9ipuJyWa/yh9ZT+JY3TnLaVh37j4lUMTxBjmvsR4Q+srXAljRTT293+Ty2oi/v+fGUZgl/wCf+F1seoKKrCs9Bs9VPbneGws35pnZNOvLv7wFU5W+x35SiluzxEy0knXU6koBo7FaMHiMzT6c62l2dmc3PTyQ1LeuGQE9x07isuqS8Eatg/JFySqkbYn21h+CfsVpqJi0lrwWuGha4EEHtHBV7HqMzZXR2Lm36JNrg23dy2q2luLlzQwiAogCbX4aePu1U1UOzsYHalha0OIObX3JJ4AW07V4U2GStschB7HR/aV0yUsrnNzgRxtIcSXNJIBudxJJNuKt88UmUenNtLB24dUOirIXA2LZo/rgL6gC+U4Jw6piI4zxHvlavqxu5R19je7uZQhCkIQWq2WqAEIQgBCw5wG9V7EttaGElrpQ5w3hgLyPHbRSV1TseIJv5GHJLuWJCpD+UyjG5sp/hH2uWn5TqX3uXuZ+JWfZ2q/AzTqw9S9IVF/KdS+9zdzfxI/KdS+9zfJb+JPZ2q/AzKnF+S9IVE/KdS+9y9zfxI/KdS+9y9zPxJ7O1X4GbZRe0KiflPpfe5u5n4lsOU6k97m+S38SeztT+BmS8oVRpOUSgebFzmeWwgd4urNRV0UzQ6N7XtPFpBHoUFmntr/vi18wdCyFhZChBlCEIAQhCAFhZWEAqtvNn6eqxH24PNoox0Xlul3nh41XYMFw+J08FRZo51nNk5nSsiGYuLZMrrZrs8equu0h/wARPxcfrcu+fBaWpy8/CyQgWBcNQOq41som9ybflF5TUOCscCZC4ZmdEuksAWtzAkRg6Oz69VvEfMUOGyupoInGR0j2iYNc8FrQGuc9pLRawz38ncmTHsPhR30cXcfvXNiuG0GHsc+GCKI5XPe9relzbBctzHW19fMtjQoW0lZh2DOzU8Zkqnj2tsr8/Mjdzjur1m1gRqUv562rr5c9TI6QXvYm0bOxrdw9aja2skq6h88h1e4u8lvBo7ALBdEFQ4uDG6AdwHWVLBJbkVkmxg4PhNPzZuAdOsqtYxRPp389TPdG4Hwo3WPnItp49FJYdUtawjM6/Za3cvKnphKXnnQ0jwb6andccddNPuViU3JYK0YyTySOA7TQ4iW0mIgNn0EVSyzDJb3D9LAnuPCx33uj5L8NlbmElSCNCOdZdp6vA/4CEjcRw51ybFrmnUagtcOriE8OTTaN08MMjz0nXgl+MZ4L/OPrjqVSSRdjNtdz1k5IsO98qvnWfgXHNyTYcPd1PzrP/wA0zHlR9U7Ra4RspS9RQ4lsNSU8sTmOmJEsZGZ7SLh7TwYE927krNpne2R/GR/XCabdyzExMyhCFsaAtVstUALxq6lsbHPeQGtBJJ3ADeV7Jc8ruLlsbKdp/SEuf5Ddw859Sn01DvtVa8grG1+2ktW4sjJZBuAGhk7X9nYqqCtAtgvcU110QUILCIlp3N5ZuCsqRwXAamrNoIy4De49FjfG46eberjR8lkpF5ahjexjC70kj1KtdxCmp4lLcmWnhHuL5ZTPbyVx8al/mY0fatxyWQ/vEnyGqq+L6f1/RkkY1IVqzZNH8lsP7xJ8lqDyWxfvEnyGrX2vR6/oyZdFeRXWRZMqbkt/YqdfhR/c5V/GNha2AFwaJWje6O5IHWWHXuupa+JUTeFL+CaCplsmVWy7MJxSemfnheWniPcuHU4cVzlqxZXHKM1iW6ZO9Kh4bJbRsrIsw6L26PZ+yesdYPBT4SM2LxI09XGb9F5Ebx1hx0PmNk8YzovJcQ0yotxHs+xztRT05YN0IQqJACEIQAsLKwgF3tL/ANSPxcfrcp2jKgNpj/iR+Lj/AJlN0Z3KF9yf4UTEJVD5WZT7HqQP3f0FxurxE5VLbylEh5t3gzRPiJ6iQbesrZGh870bxlPBerNLkdYHmsFyiJ0bnRPFnNJaR1EGx9SC3u49nap2yBrcs9A8c24m9wBbUcT1HU+ZeNLWSRy84w2c0EgnduI171Cwk20cLeNb00WY9YPhHhbqHXdZctiXbBdbc6XPkILnWJsB1W3BTfJy7LFUW0DZ4XDx3aD6gqsyta2Mk8dyt+yEBZSxA+HUzCS3HI22U/RB/iWkuxDWnzMcIfdoPYuCrcujNZoHYo6reoWywin7Ru9ti+Mj+u1NhqUePO9ti+Nj+uE3GraAsMoQhbkYLVbLVACS3KpITXW/ZiYO8uKdJSU5Shevf5EfqK6XCni/P5E1EOeWCptCsOxmzhrZ8huI2dKRw6uDQes/YVCBqcfJfQCOiD7ayuc4+IHK31eldXX6x11vl7svXQ6VeSaq6uloIBmtHG3RrWjUnqaOJVHruU+Qk8zA0DgZCST/AAt3d6heUHFHT1b236ER5to4XHhnx39SrS5lGnr5eazdss6Th0ZRUp7tlwPKRXH3MI/gcf5lj8o1f/s/Nn8SqC9qalkkNo43v8lpd6gp+ShfCi/7PoSy4otP5Rq//Z+bP4lkco1f1Q/Id+JVybCalgu+CVo6zG4DvsuNYUKH8KN46DTyW0Uy7QcpdUD04onDszNPfcq37N7Z09WebsY5f2HHR3ku4+LeoDk92YppYOfmYJC5zgA7VrA023dZUPt7g0dHPG+nuzOC4AE9BzCNW9Q1CrSjRZJwisP1OZOjS22uiCaks7+MonOUPZZpa6qhbZzdZWjc5vF9uscesJa2T2wGtFVSxyOHhss4du5w77pK4nS81NJF+w9zfMDp6Fa4fqJb1y8G/DZSlzVT7xORpsQRwIPcvoOgddjT1gepfPpT+wn9EzyW+oLXisuZRfzIeLV8vKzsQhC4xxgQhCAFhZWEAttp/wDqTvi4/wCZTdIdAoHak/4k74uP+ZTNI/QKB9yx8KJiJyhNq6QyxEDwh0mnqI1ClI3rzqm3Czk08iM2twI1V6iAe3t0miG+S2gezrNuHHxjWrUMbX6E5XDQ30sRwPUm3tNg7s/OxEteOI4qo4jLDIfzunOcac9ESx58dt/nupYT9TWdeexExYCTr0T23CxPTMiF3OHiC6xT0PCrqWjqLWk9+RYZ7AYbtjlqX8DMbMv5AAB84Kkco+CFVTzuznwPCnVLuelOSlZqXHTnLe4Z19RI9aZuyLXVE/sgtyxsGWJu4NaN2nD/AJ1KrUFDUVj2mY5YxazGizWjhYfamfhNM2Nga0WACrykWFHBLSSaLgqnL2keuGpfotGzKRVsad7dD8bH9dqcLdyTOLO9vh+Nj+u1OZqkr7GthlCEKQjBarZaoAKTHKM38+f5DPUnOUm+UQfnr/IZ6la0c+WeS/w6PNdj8irgJ57GttQ0/wAU09+v2pIWTy2TH5lT/FM+qpNXbzpIv8Why1x+f8CVxV2aeY9csh+mVyrqrh7bJ5b/AKxUnsfhYqKuNjvBF3u7Q3W3nNlp948HeXLVRzy7JZLFsZsOJGtnqh0TqyLdccC/7learEKSkaGvfHE3g3QadjRquXa/G/YdOXtAzuOSMcA4jfbqAF0l6md8ji+Rxc46lxNyVBKfM92cTTaS3iUnbZLEfH+B1Uu1dBKcrahlzuDrtv4swF1y7R7H01U0uaBHLwkaLX8sDwh6UmiFfeTjaR4kFJK4ua79GSblrhrkv1WBt4kW28WSarhE9JHraeT90g6LGK3DJHwCw11Y8Zm34Obu3hRmL4rNUyc5M67twA0a0dTRwV/5VMLDomVIHSYcjj1tduv4j6ylkrVdifvY3Onw7pamH3hRSn2fzHByaPvQt7HyD6X9UuttG2rqgfDB72tKYXJf+pD4yT1hUHbr9fn8bfqNWdPLF0mczQx/qFq+f7ogSn9hP6Jnkt9SQJT+wj9EzyW+pb6+WVE147HlUPqdiEIXNPOAhCEAIQhAK3bCS2Jn4uP+ZStFLoFycqWHuY+OraNAObk7Be7HHsuSPOFHYXiIcBqoJ7MsR3iW6N69C7RQ8NWF1NqgtcjlPLEKYOCqWJ4QDwVxdMCuaaMFMhC6lwJt/BXbQYG0HwR3K2upWr1ihaFnmMnlhlCGqaYbLjbIAtXVIWuTGDskeo6rmWk1X2qKra0AHVYyZSIuvkvUQj/di+u1O4JL7IUTquvYQOhCecceFx4DfGTr5k6Ap61hEVj3MoQhSEYLVbLVACT3KC389f5LPUnCUo9vG3rH+Sz1LDnyLJ1eDrOo+hWMqd+y36nT/FM9STHNpz7L/qcHxTfUoq7uds6PHViuHzExWt9sk8t/1irTyYACqd1mI2+ULqv1sXtj/Lf9Yrq2drjTVEcvAGzvJdofv8yqx1K59zsamp26OUF3cS0crLHZYD7m7x5yBb0ApdFqeGPYZHW05ZffZzHDWzvcnxfelBiuEzU7yyVhb1H3Lu1ruKnuk4vPgp8B1Vbp6LeJJ9iMIUnsuwmspw3fzrO4G59F1xNjLjYAkncBck+IBMbYDZR8TvZM4s61mMO9t97ndRtpZbVTcmdHierro08uZ7tNJeuSZ5QSPYE1/gAePO2yS6Y3Kpi4IZStOtw+Tst4A+3zBLpWYzw8FX7P0ShpeaXxPP0G5yXfqX/ck9YVC27/AF+fxt/+NqvvJePzL/uSesKg7dH8/n8pv1GqaqXvtlDQL+p3fX90QTtyf2EfoWeS31JAO3J/4R+iZ5LfUFJqZZSNftEsKH1OxCEKmeXBCEIAQhYugPGspWSsdG9oc1wIIOoIKV+NbCVVO4vpDzke/ITZ7ewE6OHjTXQsOKZtGTXYSkclazR1PNfyCfSF7itqveJvm3fcnHlCxlHUFp0kb9VigGIVPvE3zbvuWf7xqfeJvm3fcm8Gjs9CMg6gnTQ6rE//AHjU+8S/Nv8AuWpxGp94l+bf9ycWQdQ7kZB1DuTpIdViaOI1PvE3zb/uXk+vqfeJvm3/AHJ1c2OodyObHUO5Okh1WI2Srqjugm+af9y6MP2WxGrcAWGFnF0m+3Yzffx2Tq5sdQ7lkBZVaRh2MidmsAhoohHGO1zj4T3cSSpdCFuRghCEALVbLVABSr22jvVv8lvqTUS12ujvVO8lvqVLXz5asnW4M8aj6MrYiTa2WP5pD5AHdolq2FX3YqovDzZ3sJ7jqPTdUOH3ZtaflHS4371Ka8MoGI01ppB1SPH0iuYwq3bW4UWTGQDoP1v1O4j7VBcyql7lXY4sv6XVKdUWvQkdmtpX04EcgLouFvCZ4usdiu9NiNLO3R7HA+5da/na5LR0C8JIFZo4hKC5XuinqeG03y54vlf5DVDaaLpWij7eg30qtbRbdRRtLKb2x+7PboN7fhepUeWBcskStLXuWyWDOm4JUpc1snL8uxxVMjnuc95LnOJJJ3kleJC6nsWKWjfK9scYzOcbAfaexTVWZZ6ZTjCPokNXk0ZahZ2vkP0v6JcbZPzV1Qfh27mtH2JvUEDKOla0mzYmXcfELuPfdI6sqDJI+Q73uc75RuujB4Z5jgv/AC6u65dt/wBX/g8Hbk/8I/Qs8lvqCQDty+gMIHtTPJb6lJa8pGPtJ2r+p2IQhQHlQQhCAitqcaZRUk1U/URMLgN2Z25jfO4gedfPG2uz+IMpIsXqqsmWpe32oZmljXtc9ga6+lgPBtpfemvy9h390SW3c7Dm8nNx8+VVrlvnZJgtA9hBa6SFzSN1jTSWQDN2Elc/DqNziSTTwkkkkkmNtySdSp1KLD9s6ikdglFG2MxVFNTiTMDnGazAWuB0tbiCmLT7T0T6p9EyZpqI25nRi+g49K1iRcXANxdATC0fI0byB4zZUzlA5R6bCy2MtdNO8ZmwsIFgbgOe73IJFhYE9iotDiv9/V0dHiWGGPJG+Rr880csLSLgm9g5riANRvQGnJfVySbQ4h7Y7m71Ry5zkcefa1ptex0unkCvm/kn2Po62vrIpmvdHBmyAPcw/pS0Xc0gnQKW5QY5KeriwXCDLFz2R8nt8pzOdfKMznEsaGgudbfcb7IB9oSZwJ+L4RiVHQ1NV7Jp6rMBmu4tIGuVzukLHLxtY7lZOWbauaipY46YkVFS/m2EeE1oHSLfhXLQPKQDCuhI7EJ8dwGnp6mas9kxve1ssEgLzGXAuyiZxLjucL6AHgVYuUDbepocRomNzmmfGZZo442vkeLuBGuumh0tuQDPWLqtbH7c0WJ5xTOfmjDS9r2FpAdexvuO48UpZ63FsdxOdlHUvggpyQ1zZHsY1ocWtcQzV7nlpOvC/UgPoBCW/JXtBiEk9ZQYg4SS0paBIAAXBxcNbAXGjSDa+uq6oNu5jjjsKMTObDbiQF2cWhEmo3HXRAX5CjcNx+kqHvjgnikfH4bWPDnM1tqB26Kv4BylYdWVTqOJ7hKHPa3O0Bs2S+bm3Am+gJ1tcIC5LVbLVACom1cHt9+to9BKvagNp6LMA8b27/EqXEK3Oh48blzQW9O5N/IqDIV34VUOheHt8RH7Q6kRxLobCvLRnKMlJd0d62amnF9mW2GaKdnBzTvaeHjCi6jZaI+A5zezeFGxNc03aSD2GykIsTmG8g+MfcuytdTcsXx39TkdG2p5qlseDtkf936P9V5O2OPvo+T/AFUh/fMv7LfStHY5J+w30rKloPR/qbq3W+H+xHO2JJ/zh8g/evJ2wRP+cPkf1Ui/aKUe4b6Vyy7VTD/LZ9JSRs0Xj+SeFvEX2f7HMzk8ZfpTuI+CwD0klWHCMBpaQExtANulI43dbtJ3BVip2wquDYx/CT6yqxjGL1M+ksjiP2R0W/JGh86swvpj/YidaPX6r3bbMR/94RLbe7ViYGmgN479N43Pt7lvZ28VRSF0PavFwVquxyZ6bR6WvS1KuH+2EUeYho3kgd5svoCgZZjR1AepKDYXCTPUtcR0IiHOPAn3I+3zJyxiwVmb2R5f7Q3qVsa18K/c2QhCjPOgqfyp7UyYdQmaEAyve2KO4uA51zmtxsGnTrsrgqxyh7OPr6QxRODZmPZNCXeDzsZuA7sIJF+1AeOzeG1NXhbYcVGeWZjhKLBrg1ziWA5QAHAZd24jsSZ5U9lKzDaWGF9dz9Lzx5iFzbPjOVxuewA20NuluCaJ5RqiFuSpwmvEwGohjEsTncS2QHcqg7Z3FMero6iugdS0cXgxPuHlt7loaekXOsLuIAtu3ICt7aYiaOswmRwJNNQ0j8vwhnIHeApLk0wuSHHouecXSyUzqiS/7c8fOOH0+9WnlL5ManEK+GohdEIgyOORri5rmtY8k5QGkHou3ablL7T7AVMuIMxChq200gjETs0efQNLbtG49EjQ9QQFN5QqSV9cMapYTPFSTiGeMi/SpnC8jQL3Zra/uS250TY2T2npMRhE9M4HSz2mwkiO/I8cPUeCrcGz2K4e9goJIqilDLPp6h3NvdIbmSUShpu57iXG/Xa25R+xGwlZBic2ISCKmikDvzWB5kBLgNHHKBYHpacepAV7+z5+uYiTv6HpkkXvsxOyp2sq5AcwiZIG9hjbHCbecuXOMJxfB8TqnUVIaiOrzc24XyRlzs7S8jRuQlws6wI4reg2XrcEr4q1sEtZHJA4VJhGeQTP6UhDeIzBpHZdAcXLRXyuxqjijkcwxthyOabGN8spzOHbYN7lZOUiISY5g8TtWgl+vEh4P/1hRmLbA1+JtkxItEFY+ZkkMMpI5unjGVjHn3LyQHebW19PbavZzGjPS4u9jJaiB7c1JASWxwt16JOrnOJfe27M3fZAbf2ka4tp6WEOtnlfIR1820AHzF66MPdNLU0s0rjJLFgz5nvsB0575RYADdm7lQeVOqrK0ezqqJ1MwPbT01PJpI5tnulkcCAbXDRe1tQOCdfJ/UUlTRxyRN6XMQ08znRuY53NxDo3cBmaM5sRcaoCj8gsLYsLrak2BL39L4MUIcNfG5y6/wCzjTgUNRJ7p9RlJ4kNjYRfzuco/BdnMUpoKnBWU7+bnnNqy7eaZSvDRIesvLW2y9bj1LTZOXEcFjqqAUFRPJJK400sbM0Li5oYHPfuaLNae+9kBxcl2ITT7RVb+ddlf7Ic4aWkax+SJp8nM23iUVtXjJp9oK6Zh6Yjkjjt766mbE0DtDj6FasK5OsSwyqp6qhEUzjDzdQ2WQtHOvF3uB3lt8p016O7VVyu5OcRZjET3RyTxunhllqGt6BJc18x+C0OzAA8AEBwbKF+HVOJQRuzT82KOE7i6aWZkYI8RJP8KmOSDBo4ceqYhqKaOZrSd+Zr2Rl3nu7vVlpeTWqbj5r3c2abnXzg5unmLTlBZbeHn0LkxDBMTw3Gpq6jozVRVLXABrg0NdJlc4PPubPbe50sd6AbOH4rFM+ZkZJMEnNPuLDPka+wPHR4XYoPYzB5KWmtMQ6eV7553N3GaU5nBvwRo0djQpxAC1kYCLFbIQFdq8MLTdo09S8mQqzFoK8H0bCuZfwyE3zQ2LcNXJLD3IYRLbmVJmhHWUewe0qD2XL1Rn70RRhXk+FTXsHtK1OHjrWPZc/VGy1aRXZYVwzwK3HDGrU4PGd4WFwuxeUTw4hGPhi/qYVE1UaaTsAhO9vpK8jsxTHewelTw0FkfKL9XGq4d4sUErVIYNs1UVLhZpazi9wsLfBHFNWn2epmG7YmX68ov3qSjiaNwV+qpx7szf8AaGTjiqOH6v8A6I/AcHjpoxGwdpPFx4kqUCwshTs85OcpycpPLZlCELBqCEIQAhCEAIQhACEIQAhCEAKu7ebQuoaR0zGB8jnMiiadGmSQ5Wl3YN/mViUBtvs03EaV1OXmN2Zr2SAXySMN2m3EfegFHy14CymooHyvM1ZNPeWof4Tg2N5cyMf5cQLm2aOy9ynNsqwiipQd4p4R/wC21LHaHk2xnEqiE19VTuhi6PtQe12W4zkMy2zusNc1k4Iow1oaBYAAAdQGgQG6EIQAhCEAIQhAC1Wy1QAhCEAIQhACEIQAhCEAIQhACEIQGUIQhkwshYWQsgyhCFgwCEIQAhCEAIQhACEIQAhCEAIQhACEIQAhCEAIQhACEIQAtUIQAhCEAIQhACEIQAhCEAIQhACEIQGUIQhkwshCFkGUIQsGD//Z"></a></div><font size="2" color="#000066"><span id="react-root" aria-hidden="false"></span></font><div align="justify"><font color="#000066"><b><font size="2"><font style="" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برای کسب اطلاعات بیشتر از روش درمانی کنگره 60 به ادامه مطلب مراجعه نمایید...</font></font></b></font></div></div></div> text/html 2019-12-07T07:05:03+01:00 booshehrc60.mihanblog.com مسافر پوریا لژیون ورزش (جمعه 15 آذر) http://booshehrc60.mihanblog.com/post/9142 <div align="center"><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066">همایش ورزشی صبحهای جمعه،جمعیت احیاء انسانی کنگره 60 نمایندگی بوشهر (درمان اعتیاد)</font></b></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066">بیش از پیش پرشور و نشاط تر ، صبح جمعه مورخ <font color="#CC0000"><b>98/09/15 </b></font>ساعت <font color="#CC0000"><b>5:30</b></font> بامداد در پارک ساحلی شغاب<br></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066">ساعتی خوش همراه با نفسهای گرم جمعی صمیمی در مسیر اهداف گامی برداشت تا بازتوانی در ابعاد مختلف <br></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066">و تثبیت </font>آن حاصل گردد</font> یعنی کامل شدن اجزاء مثلث { <b>جسم ، روان ، جهانبینی</b> }</font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><b>گزارش فعالیت:ابتدا نرمش و دویدن آهسته ، سپس اعضا میتوانستند در رشته ورزشی دلخواه خود از قبیل والیبال،فوتسال،دارت،تنیس روی میز،فریزبی شرکت کنند.</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><b><img src="https://up.c60.ir/repository/44610/varzesh/9/15/7.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><b><br></b></font></div></div> text/html 2019-12-07T06:51:24+01:00 booshehrc60.mihanblog.com مسافر مهدی نقش سی دی ها در آموزش(جشن 1سال رهایی مسافر علی) http://booshehrc60.mihanblog.com/post/9137 <div align="center" style="font-size: 12px; text-align: -webkit-center;"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><font color="#990000">آموزش‌ها که در قالب سی‌دی‌ها در اختیار ما قرار می‌گیرند نقش اساسی در جهان‌بینی فردی که برای درمان به کنگره می‌آیند دارد چه مسافر باشد و چه همسفر؛</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><font color="#990000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#660000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#660000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000" style="font-size: 12px;"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><font color="#990000" style="font-size: 12px;"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#CC0000"><font color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="2"><font color="#000066"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000"><b><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#CC0000"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><font color="#CC0000"><b><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#CC0000"><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066">جلسه هفتم از دور چهل و پنجم از سری کارگاهای آموزشی عمومی کنگره 60؛ نمایندگی بوشهر</font></font></span></font></b></font></font></b></font></b></font></b></b></font></font></font></b></font></b></font></b></font></font></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></font></b></font></b></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066">استاد: مسافر<font color="#CC0000">&nbsp;<font color="#990000"><b>اصغر</b></font></font>&nbsp; نگهبان: مسافر&nbsp;<font color="#990000"><b>حمید</b></font>&nbsp;دبیر: مسافر&nbsp;<font color="#990000"><b>چنگیز</b></font></font><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066">پنجشنبه مورخه&nbsp;<b>98/09/14.</b>&nbsp;ساعت&nbsp;<b>17:00</b></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000066">دستور جلسه:&nbsp;</font></font></font></font></font></font><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000066">"</font></font></font></font></font></font></b></font><b style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><font color="#990000">نقش سی دی ها و نوشتن آنها در آموزش</font></b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><b>"</b></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><b><br></b></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/44610/1398/09/14/1.jpg" alt=""></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34);"><br></div></div></div> text/html 2019-12-04T10:52:30+01:00 booshehrc60.mihanblog.com مسافر مهدی نقش سی دی ها و نوشتن آن ها در آموزش http://booshehrc60.mihanblog.com/post/9135 <div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#990000"><b style="">من 18 سال سابقه آموزش از مرحله ابتدایی و دبیرستان گرفته تا مقاطع مختلف دانشگاه را دارم ولی با جرات می‌گویم مطالبی را که من در کنگره یاد گرفته‌ام هرگز در دوران تحصیلم یاد نگرفته‌ام.</b></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#000066"><b><br></b></font></div><div><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><font color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><font color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#CC0000"><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066">جلسه اول از دور چهل و ششم از سری کارگاهای آموزشی خصوصی کنگره 60؛&nbsp;<b>نمایندگی بوشهر</b></font></b></font></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></font></b></font></font></b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><br></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" style=""><font color="#990000" style=""><b style=""><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" style=""><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" style=""><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066" style="color: rgb(0, 0, 102);">استاد مسافر&nbsp;&nbsp;</font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" style="">رحیم&nbsp;</font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font color="#000066">نگهبان&nbsp; مسافر&nbsp;</font><font color="#990000">مهدی</font><font style="color: rgb(0, 0, 102);">&nbsp;</font><font color="#000066">&nbsp;دبیر مسافر&nbsp;</font><font color="#990000"><b>آرش</b></font></font><br></font></font></b></font></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066">سه شنبه مورخه&nbsp;<b>98/09/12</b>&nbsp;ساعت&nbsp;<b>17:00</b></font><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000066">دستور جلسه:&nbsp;</font></font></font></font></font></font><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000066">"</font></font></font></font></font></font></b></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><b><font color="#990000"><span style="font-size: 14px;"><span dir="RTL">نقش سی دی ها و نوشتن آن ها در آموزش</span></span></font>"</b></font></div></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><b><br></b></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/44610/1398/09/12/1.jpg" alt=""></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div></div> text/html 2019-12-04T08:31:07+01:00 booshehrc60.mihanblog.com مسافر پوریا کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ بنیان کنگره 60 http://booshehrc60.mihanblog.com/post/9134 <div align="center"><h1><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066">کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ بنیان کنگره 60 </font> </h1><div align="center"><font size="2" color="#CC0000"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;">جلسه یازدهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور جلسه "بنیان کنگره 60"، در روز چهارشنبه 13 آذر ماه سال 98 ساعت 9:00 آغاز به کار کرد</span></font></div><div align="center"><font size="2" color="#CC0000"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;"></span></font><br><font size="2" color="#CC0000"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_2693.jpg" style="width: 600px; height: 400px;"><br></span></font></div><div align="center"><br><font size="2" color="#CC0000"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;"></span></font></div></div> text/html 2019-12-02T17:59:14+01:00 booshehrc60.mihanblog.com مسافر وحید جشن هفته گلریزان http://booshehrc60.mihanblog.com/post/9132 <div align="center"><font color="#CC0000"><b><span style="font-size:13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">مشخص شدن زمان برگزاری هفته جشن گلریزان و جابجایی در دیگر دستور جلسات </span></span></b></font></div><p align="justify"><b><font color="#000066"><span style="font-size:13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">با سلام و احترام</span></span></font></b></p><div align="justify"><font color="#000066"> </font></div><p align="justify"> <font color="#000066"><span style="font-size:13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">به استحضار اعضای محترم کنگره 60 می رساند با توجه به لغو هفته جشن گلریزان تغییراتی در دستور جلسات هفتگی به وجود آمده است که به شرح زیر می باشد:</span></span></font></p><p align="center"><font color="#000066"><span style="font-size:13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><img src="https://up.c60.ir/repository/44610/maghaleh/et.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></span></span></font></p><p align="center"><br><font color="#000066"><span style="font-size:13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"></span></span></font></p> <table style="width: 400px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"> <span style="font-size:13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="RTL">نقش سی دی ها و نوشتن آن ها در آموزش</span></span></span></td> <td style="text-align: center;"> <span style="font-size:13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">98/9/9</span></span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <span style="font-size:13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="RTL">بنیان کنگره 60</span></span></span></td> <td style="text-align: center;"> <span style="font-size:13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">98/9/16</span></span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <span style="font-size:13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>جشن هفته گلریزان</strong></span></span></td> <td style="text-align: center;"> <span style="font-size:13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>98/9/23</strong></span></span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <span style="font-size:13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong><span dir="RTL">ازدواج</span></strong></span></span></td> <td style="text-align: center;"> <span style="font-size:13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>98/9/30</strong></span></span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <span style="font-size:13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="RTL">جهانبینی در ورزش</span></span></span></td> <td style="text-align: center;"> <span style="font-size:13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">98/10/7</span></span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <span style="font-size:13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="RTL">کمک من به کنگره و کمک کنگره به من</span></span></span></td> <td style="text-align: center;"> <span style="font-size:13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">98/10/14</span></span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <span style="font-size:13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong><span dir="RTL">هفته همسفر</span></strong></span></span></td> <td style="text-align: center;"> <span style="font-size:13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>98/10/21</strong></span></span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <span style="font-size:13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="RTL">وادی پنجم و تاثیر آن روی من</span></span></span></td> <td style="text-align: center;"> <span style="font-size:13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">98/10/28</span></span></td> </tr> </tbody> </table> <p align="justify"> <font color="#000066"><span style="font-size:13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">توضیح: </span></span></font></p><font color="#000066"> </font><p align="justify"> <font color="#000066"><span style="font-size:13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>جشن گلریزان</strong> در تاریخ <b><font color="#CC0000">23 آذر </font></b>به جای <strong><span style="font-size:14px;"><span dir="RTL">وادی چهارم</span></span></strong> برگزار می شود. (دستور جلسه وادی چهارم حذف می گردد.)</span></span></font></p><font color="#000066"> </font><p align="justify"> <font color="#000066"><span style="font-size:13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">جشن همسفر به تاریخ 21 دی ماه و دستور جلسه ازدواج به تاریخ 30 آذر ماه منتقل می شوند. (جشن همسفر با دستور جلسه ازدواج جابجا شدند.)</span></span></font></p><font color="#000066"> </font><p align="justify"><font color="#000066"> &nbsp;</font></p><font color="#000066"> </font><p><font color="#000066"> <b><span style="font-size:13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">با احترام</span></span><br></b></font><span style="font-size:13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><font color="#000066"><b> نگهبان کنگره 60</b></font></span></span><b><br>&nbsp; </b><br></p> text/html 2019-12-02T13:39:25+01:00 booshehrc60.mihanblog.com مسافر پوریا سی‌دی‌ها برای من مانند غذای من است؛ http://booshehrc60.mihanblog.com/post/9130 <div align="center"><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">من با خواست درمان وارده کنگره 60 شدم پس باید این زمین سنگلاخ و خشک را طی ده تا یازده ماه به روش دی اس تی با گرفتن آموزش‌هایی که در سی دی ها می‌بینم این زمین را آبیاری کنم تا به زمین آبادی تبدیل بشود البته این کار، کار راحتی نیست سی‌دی‌ها برای من مانند غذای من است و به نظر کنگره بیش از نود درصد درمان اعتیادِ من بستگی به گوش گرفتن سی‌دی‌های آموزش و مهم‌تر از آن نوشتن آنها است</font></b></font></div><div align="center"><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="https://up.c60.ir/repository/44610/legion7/m2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></b></font></div><div align="center"><br><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></b></font></div> text/html 2019-12-02T12:57:24+01:00 booshehrc60.mihanblog.com مسافر پوریا نوشتن خاصیت شفابخشی دارد؛ http://booshehrc60.mihanblog.com/post/9129 <div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000">نوشتن خاصیت شفابخشی دارد اما می‌تواند شروعی باشد برای رفتن به درون و رسیدن به هدف‌های بزرگ، گویا رابطه مستقیمی با تفکر دارد پس باید شروع را با آنچه در دست داریم آغاز نماییم</font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><font style="font-size: 12px;" color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;" lang="FA"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><font color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font style="font-size: 12px;" color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><font color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#CC0000"><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066">جلسه هفتم از دور چهل و هفتم از سری کارگاهای آموزشی خصوصی کنگره 60؛&nbsp;<b>نمایندگی بوشهر</b></font></b></font></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></font></b></font></font></b></font></font></b></span></font></b></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066">&nbsp;</font><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><font color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066">استاد: مسافر <font color="#990000"><b><font color="#000066"><font color="#990000">علی&nbsp; </font></font></b></font>نگهبان : مسافر&nbsp;<font color="#990000">مسیب&nbsp;</font>&nbsp;دبیر : مسافر&nbsp;<font color="#990000"><b>مهرداد</b></font></font><br></font></font></b></font></font></font></b><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="center"><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066">یکشنبه مورخه&nbsp;<b>98/09/10</b>ساعت&nbsp;<b>17:00</b></font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000066">دستور جلسه:&nbsp;</font></font></font></font></font></font><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000066">"</font></font></font></font></font></font></b></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><b><font color="#990000">نقش سی دی ها و نوشتن آنها در آموزش</font>"</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><b><img src="https://up.c60.ir/repository/44610/1398/09/10/7.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="center"><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><b></b></font></div></div> text/html 2019-12-01T10:27:28+01:00 booshehrc60.mihanblog.com مسافر پوریا استفاده از روش DST در درمان و زندگی http://booshehrc60.mihanblog.com/post/9128 <div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000">من خودم از روش DST به خوبی برای درمانم استفاده کردم چون در اینجا یاد گرفتم که برای رسیدن به یک درمان خوب مهم، استفاده درست از راهکارهای این روش است و باید در کنارش فعل خواستن و تلاش هم وجود داشته باشد همچنین</font></b></div><div><br></div><div align="center"><img src="http://up.c60.ir/repository/28436/aazaye shobeh/mosaferan/shahpoor.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-11-30T14:21:03+01:00 booshehrc60.mihanblog.com مسافر پوریا رهایی صبح روز چهارشنبه مورخ 98/09/06 http://booshehrc60.mihanblog.com/post/9123 <div align="center"><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#CC0000"><b>پایان هر نقطه سر آغاز خط دیگری است</b>...</font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#CC0000"><br></font></div><div align="center"><font color="#CC0000"><font size="2"><font color="#000066">خدا را شکر که یک بار دیگر در روز چهارشنبه مورخ <b>98/09/06</b> شاهد نشستن لبخند بر لبان عزیزانی از کنگره 60 نمایندگی بوشهر بودیم که این لبخند را مدیون افرادی هستیم که بی‌ادعا و با عشق بلاعوض کمک و انرژی خود را به ما نثار کرده‌اند تا توانستیم آنچه دیگران (در بیرون از کنگره) باور کردنش برایشان میسر نیست ممکن شود.</font></font></font></div><div align="center"><font color="#CC0000"><font size="2"><font color="#000066"><br></font></font></font></div><div align="center"><font color="#CC0000"><font size="2"><font color="#000066">صبح چهارشنبه برای دوستان عزیزمان در درمان اعتیاد آقایان؛ مسا<font color="#CC0000"><font color="#000066">فر</font> <b>حسین، مهدی</b>،<b> محمد</b>،<b> پیام</b>،<b> حسن</b>،<b> بابک</b>،<b> حمید</b>،<b> امرالله</b>،<b> محمد</b>،<b> اکبر</b></font> و رهایی سیگار دوستان عزیزمان؛ آقایان <font color="#CC0000"><b>حسین</b>،<b> چنگیز</b>،<b> مهرداد</b>، <b>محمد</b></font> </font></font></font><font color="#CC0000"><font size="2"><font color="#000066"><font color="#CC0000"><font size="2"><font color="#000066">همان روز موعود بود تا باورهای زیبایشان به واقعیت بپیوندد و سرآغاز فصل جدید زندگی‌شان به دستان پرتوان مهندس دژاکام رقم بخورد و گل زیبای رهایی خود را دریافت نمایند.</font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font color="#CC0000"><font size="2"><font color="#000066"><font color="#CC0000"><font size="2"><font color="#000066"><br></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font color="#CC0000"><font size="2"><font color="#000066"><font color="#CC0000"><font size="2"><font color="#000066"><img src="https://up.c60.ir/repository/44610/rahaei/98.09.06/5.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><br><font color="#CC0000"><font size="2"><font color="#000066"><font color="#CC0000"><font size="2"><font color="#000066"></font></font></font></font></font></font></div></div> text/html 2019-11-29T16:40:43+01:00 booshehrc60.mihanblog.com مسافر پوریا لژیون ورزش (جمعه 8 آذر) http://booshehrc60.mihanblog.com/post/9127 <div align="center"><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><span style="font-size:13px;">همایش ورزشی جمعیت احیاء انسانی کنگره 60 </span><span style="font-size: 13px;">صبح جمعه مورخ 8 آذر سال 98 ساعت 5:30 در محل پارک ساحلی شغاب با حضور اعضای کنگره 60 نمایندگی بوشهر برگزار شد.</span></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><span style="font-size: 13px;"> </span></font></b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#33CC00"><span style="font-size: 13px;"><font color="#CC0000">در این همایش علاقه مندان به ورزش می توانستند در رشته های فوتسال،والیبال، دارت و بسکتبال شرکت کنند.&nbsp; اعضا بعد از نرمش صبحگاهی هر کدام در رشته های مورد علاقه خود به مسابقه دوستانه پرداختند و بعد از آن ضیافت صبحانه برگزار شد</font></span></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#33CC00"><span style="font-size: 13px;"><font color="#CC0000"><br></font></span></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#33CC00"><span style="font-size: 13px;"><font color="#CC0000"><img src="https://up.c60.ir/repository/44610/varzesh/9/08/6.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></span></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#33CC00"><span style="font-size: 13px;"><font color="#CC0000"><br></font></span></font></div></div> text/html 2019-11-29T14:40:48+01:00 booshehrc60.mihanblog.com مسافر پوریا وادی سوم ( جشن رهایی) http://booshehrc60.mihanblog.com/post/9126 <font color="#660000"><b> </b></font><div align="center"><font color="#660000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">ما دو راه در پیش داریم یکی راه روشنایی و دیگری راه تاریکی؛ ما راه سومی نداریم پس انسان یا وابسته به تاریکی شده و از تاریکی تغذیه می کند و یا از روشنایی و راه دیگری نیست کسی که وابسته به نیروی خالق و در حال پرورش یافتن است همیشه در حصار روشنایی و در اسارت خداوند است</font></b></font></div><div align="center"><font color="#660000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#660000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#660000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font style="font-size: 12px;" color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><font style="font-size: 12px;" color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#CC0000"><font color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="2"><font color="#000066"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000"><b><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#CC0000"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><font color="#CC0000"><b><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#CC0000"><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;" lang="FA"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066">جلسه ششم از دور چهل و پنجم از سری کارگاهای آموزشی عمومی کنگره 60؛ نمایندگی بوشهر</font></font></span></font></b></font></font></b></font></b></font></b></b></font></font></font></b></font></b></font></b></font></font></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></font></b></font></b></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066">استاد: مسافر<font color="#CC0000"> <font color="#990000"><b>حمید</b></font></font>&nbsp; نگهبان موقت: مسافر <font color="#990000"><b>علی</b></font> دبیر: مسافر&nbsp;<font color="#990000"><b>چنگیز</b></font></font><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066">پنجشنبه مورخه&nbsp;<b>98/09/07.</b> ساعت&nbsp;<b>17:00</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000066">دستور جلسه:&nbsp;</font></font></font></font></font></font><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000066">"</font></font></font></font></font></font></b></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">وادی سوم و تاثیر آن روی من</font></font></font></font></font></b></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><b>"</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><b><img src="https://up.c60.ir/repository/44610/1398/09/07/1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="center"><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><b></b></font></div></div>